Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

10 Digitale Trends die iedereen kan begrijpen [Slideshow]

Allerlei digitale trends vliegen ons om de oren. En soms zien we door de bomen het bos niet meer. Want wat is de betekenis eigenlijk? En waarom zijn ze belangrijk? Hieronder staat een overzicht met 10 digitale trends, voorzien van een korte uitleg.

Een toelichting op bovenstaande presentatie (inclusief BONUS):
_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #1: Content Marketing

Content Marketing is een term voor het creëren van specifieke informatie voor een geselecteerde groep (potentiële) klanten. Het doel van Content Marketing is het verkrijgen en bevestigen van een voorkeur voor een merk of leverancier. Daarnaast is Content Marketing zeer geschikt om een top positie in Google te krijgen en om contact gegevens van (potentiële) klanten te verzamelen.

Waarom is het belangrijk?

90% van de zakelijke kopers is online op zoek naar relevante informatie; via zoekmachines, Social Media en websites van bestaande en potentiële leveranciers. Content Marketing is belangrijk om zakelijke beslissers te helpen in het proces van oriëntatie tot keuze en evaluatie.

Welke vormen zijn er?

Vormen van Content Marketing zijn blog artikelen, whitepapers, e-books, video’s, infographics en case studies. Maar ook een bericht op Twitter of LinkedIn is een vorm van Content Marketing. Sommigen stellen dan ook dat Content Marketing en Social Media Marketing identiek zijn.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #2: Gamification

Gamification is het gebruik van digitale speltechnieken om mensen ergens bij te betrekken. Het gaat bij gamification dus niet om het spel, maar om het beoogde resultaat. Soms is dat kennisoverdracht, maar meestal gaat het om beïnvloeding van gedrag. Bijvoorbeeld van medewerkers of (potentiële) klanten.

Waarom is het belangrijk?

Gamifaction wordt steeds vaker toegepast en kan bijdragen aan zichtbare effecten zoals het verhogen van het aantal website bezoekers, het vergroten van merkvoorkeur en het stimuleren van de interactie met de beoogde doelgroep.

Welke vormen zijn er?

Gamification is zowel geschikt binnen profit als non-profit omgevingen. Zo kunnen onderwijs instellingen dit gebruiken om studenten te helpen om de theorie toe te passen binnen een digitale leeromgeving. Maar ook zakelijk gezien biedt gamification mogelijkheden. Bijvoorbeeld om medewerkers te leren hoe zij moeten omgaan met negatieve reacties van klanten of om complexe producten, diensten en processen begrijpbaar te maken.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #3: Storytelling

Met Storytelling vertelt u het verhaal over uw onderneming. Bijvoorbeeld over de oorsprong en de mijlpalen die zijn bereikt. Storytelling is geschikt voor bedrijven die echt het gesprek aan willen gaan met hun omgeving. Zoals potentiële klanten, partners, leveranciers, medewerkers en investeerders. Storytelling moet duidelijk maken wat de drijfveren van een onderneming zijn. Wat is onze missie? Waarom doen we dit? Wat willen we betekenen?

digitale trends

Simon Sinek: ‘Start with why’

Waarom is het belangrijk?

Storytelling wordt steeds belangrijker, omdat mensen in het digitale tijdperk steeds meer waarde hechten aan transparantie en authenticiteit. Door uw verhaal te vertellen, wordt de menselijke kant van uw onderneming gezien. Daarmee wordt onbewust een koppeling gelegd tussen logica en emotie. En omdat elke onderneming haar eigen verhaal kent, is Storytelling belangrijk voor (meer) onderscheidend vermogen.

Welke vormen zijn er?

Storytelling is vaak al zichtbaar in de missie van een organisatie. Deze missie kan beschreven worden op een website. Maar andere vormen zijn ook mogelijk, zoals een blog of video.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #4: Videomarketing

Videomarketing is het gebruik van bewegende beelden voor specifieke Marketing-, PR of Sales doeleinden.

Waarom is het belangrijk?

Online video is enorm in opkomst. Zo werd in 2010 op YouTube voor 35 uur aan videomateriaal geüpload – per minuut welteverstaan. Daarnaast zijn mensen steeds meer georiënteerd op beeld en minder op tekst. En maar liefst 80% van het internet verkeer van de jongere generatie bestaat al uit video. Video is dus het marketinginstrument van de toekomst. Daar komt nog bij dat het steeds makkelijker en goedkoper is om goede video’s te maken. Tenslotte maakt toegankelijke, statische informatie het voor iedereen mogelijk om per video inzicht te krijgen in de effectiviteit.

Welke vormen zijn er?

Videomarketing is geschikt voor diverse doeleinden. Denk aan de uitleg van complexe producten of diensten, bij productinnovaties en –introducties en als handleiding. Maar videomarketing leent zich ook goed voor Storytelling door uw verhaal te vertellen of een droom of visie te delen met de rest van de wereld. Bekende video platforms zijn YouTube, Vimeo en DailyMotion.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #5: Social Business

Voor de term Social Business bestaat geen eenduidige definitie. De term is van toepassing op bedrijven die stakeholders (zoals klanten) centraal stellen en daarvoor op een integrale, holistische manier gebruik maken van sociale technologieën. Social Business beperkt zich dus niet tot een afdeling Marketing of Communicatie, maar heeft betrekking op de hele organisatie.

Waarom is het belangrijk?

Sociale technologieën zijn nieuwe instrumenten om strategische en commerciële doelstellingen te halen. Dit gaat verder dan platforms zoals LinkedIn en Facebook. Ook sociale intranetomgevingen zoals Yammer kunnen hieraan bijdragen. Social Business is geschikt voor kostenbesparing, verhoging van de arbeidsproductiviteit, het werven van potentiële klanten, branding, recruitment, marktonderzoek, een kortere verkoopcyclus, innovatie en cocreatie, strategische samenwerking en onderscheidend vermogen.

Welke vormen zijn er?

De term Social Business is nog op weinig bedrijven van toepassing. Grofweg zien we dat bedrijven in de sector Software en Technologie hierin voorop lopen. Denk hierbij aan Cisco, IBM en Google.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #6: Crowdsourcing

digitale trendsDe term Crowdsourcing wordt gebruikt voor de manier waarop organisaties of personen gebruik maken van een grote groep mensen om samen kennis te delen en te verzamelen. Belangrijke kenmerken zijn dat iedereen die een bijdrage levert, dat doet op vrijwillige basis. Deze filosofie kwam op gang door het boek ‘The Wisdom of Crowds’.

Waarom is het belangrijk?

Door Crowdsourcing kunnen doelen worden bereikt die in het oude tijdperk ondenkbaar waren. Er zijn successen bekend (zoals Wikipedia), maar ook veel mislukkingen. Crowdsourcing is geschikt om complexe (maatschappelijke) vraagstukken op te lossen. Maar ook op kleinere schaal bewijst Crowdsouring haar waarde. Bijvoorbeeld door vragen te stellen op Twitter of binnen LinkedIn groepen.

Welke vormen zijn er?

Wikipedia is het meest bekende voorbeeld van Crowdsourcing. In een B2B context is de community van Kinaxis een goed voorbeeld. Hier delen 7.000 experts hun kennis met elkaar. Kinaxis faciliteert deze community en gebruikt de kennisdeling voor innovatie en klantenbinding.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #7: Content Curation

Content Curation is het digitaal proces van informatie verzamelen, beoordelen en opnieuw distribueren. De verspreide informatie wordt vaak van commentaar voorzien en via Social Media gedeeld. Dit proces lijkt op activiteiten van een redactie, dat informatie of nieuws eerst beoordeelt voordat het met een specifiek publiek wordt gedeeld. Content Curation is echter niet hetzelfde als content creatie – waar sprake is van productie van originele content.

Waarom is het belangrijk?

Ieder mens zoekt herkenning bij anderen, op basis van gezamenlijk belang of interesses. Content Curation speelt daarin een samenbindende factor. Bedrijven of personen die Content Curation effectief toepassen, worden na verloop van tijd vaak gezien als expert of kennisleider. Deze ‘Content Curators’ kunnen dus individuen en groepen beïnvloeden.

Welke vormen zijn er?

Bekende voorbeelden van Content Curation zijn Paper.li, Storify, Curata, Quora, Delicious, Pinterest en Scoop.it. Gebruikers hebben de mogelijkheid om zich te abonneren op nieuwsbronnen, commentaar toe te voegen en informatie verder te verspreiden.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #8: The Long Tail

Producten die via internet worden verkocht, hebben vaak een langere levenscyclus dan producten in een winkel. Dit fenomeen wordt The Long Tail genoemd. Een bekend voorbeeld komt uit de muziek industrie. Muziek werd steeds minder via CD’s verkocht maar kreeg een nieuw leven na de introductie van diensten zoals iTunes en Spotify. De term wordt ook in verband gebracht met de theorie dat producten die weinig afnemers hebben, gezamenlijk een groter deel van de markt innemen dan producten waar (tijdelijk) veel vraag naar is.

Waarom is het belangrijk?

Voor Retail bedrijven met fysieke winkels is dit een serieuze bedreiging. Zij kunnen niet concurreren met de economische schaalvoordelen van het internet. Voor bedrijven waar het internet onderdeel is van het business model, biedt The Long Tail juist kansen. Bijvoorbeeld met zoekmachinemarketing die gericht is lange, specifieke zoekopdrachten van potentiële klanten.

Welke vormen zijn er?

Het fenomeen van The Long Tail is vooral zichtbaar in de consumenten markt. Zo werd het succesvolle businessmodel van Amazon.com mogelijk gemaakt door dit principe.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #9: The Internet of Things

Steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet. Dit wordt The Internet of Things genoemd. Naar verwachting zullen in 2020 wereldwijd meer dan 50 miljard voorwerpen op de één of andere manier aan het internet gekoppeld zijn.

Waarom is het belangrijk?

Deze ontwikkeling zorgt voor grote veranderingen in ons dagelijks leven. De toepassingen zijn oneindig: apparaten worden op afstand gecontroleerd, logistieke processen zijn verbonden met het web en er worden digitale verbindingen gelegd die nu nog niet bestaan. The Internet of Things belooft innovatie en groeimarkten waar bedrijven op in kunnen spelen. Soms moet daarvoor het businessmodel flink op de schop.

Welke vormen zijn er?

Het fenomeen The Internet of Things is al zichtbaar bij producten die we niet bezitten maar wel gebruiken. Zo maakt Greenwheels gebruik van digitale systemen om de locatie en ritgegevens van huurauto’s te registreren. Dit staat ook wel bekend als ‘Product as a Service’ (PaaS). Dit soort voorbeelden en business modellen zullen we in de toekomst vaker zien.

_______________________________________________________________________________________________________

Digitale trend #10: Social Selling

Social Selling is een verkoopmethodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van sociale technologie. Een belangrijke kenmerk van Social Selling is het waarnemen en interpreteren van digitale signalen van (potentiële) klanten. Met Social Selling wordt continu geïnvesteerd in relaties waarbij vertrouwen een doorslaggevende betekenis heeft.

Waarom is het belangrijk?

Meer dan 60% van het inkoop proces vindt plaats voordat er contact wordt gelegd met Sales (een accountmanager of verkoper). Met andere woorden: een groot deel van het beslissingsproces komt tot stand voordat een potentiële klant laat weten dat hij of zij interesse heeft. Mensen in Sales functies staan met Social Selling niet achterin de rij, maar gaan juist in een zo vroeg mogelijk stadium een relatie aan.

Welke vormen zijn er?

Bekende voorbeelden uit B2B zijn afkomstig van SAP, Intuit en ADP. Deze bedrijven luisteren naar en reageren op signalen uit de markt. Op het moment dat een potentiële klant een oplossing wil kiezen, staan zij op de shortlist.

_______________________________________________________________________________________________________

[BONUS]

Digitale trend #11: Mobiele Marketing

Mobiele Marketing is misschien wel de belangrijkste digitale trend voor de komende jaren. De term heeft betrekking op alle marketingactiviteiten die inspelen op het toenemend gebruik van mobiel internet.

Waarom is het belangrijk?

Onderzoeken laten zien dat mobiel internet al jaren flink in opmars is. Bedrijven zullen er dus voor moeten zorgen dat hun website geschikt is voor bezoekers die gebruik maken van een smartphone of tablet. Bedrijven die daar rekening mee houden, kiezen vaak voor een snelle website met responsive design, kortere teksten en afbeeldingen die geschikt zijn voor mobiel internet. Bedrijven die een digitale strategie willen ontwikkelen, kunnen een voorbeeld nemen aan het credo van Google: Mobile First.

digitale trends

Google Glasses: de toekomst van mobiele marketing?

Welke vormen zijn er?

Soms wordt ervoor gekozen om een aparte website voor mobiel internet te maken (wat niet altijd nodig is). Daarnaast is de verwachten dat het aanbod van Apps de komende jaren nog verder zal stijgen. Ook sociale platforms zoals Twitter spelen hierop in. Bijvoorbeeld met de introductie van Vine, een video applicatie voor ultrakorte video’s van 6 seconden.

Dit overzicht van digitale trends is uiteraard niet volledig. Welke belangrijke trend heeft u gemist? Ik kijk uit naar uw reactie!

Credits: Flickr, FLickr en Flickr

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.