Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Content Marketing in B2B: meer lef, inhoud en creativiteit

Content Marketing in B2BVolgens onderzoek van CMO Counsil en Netline spenderen B2B bedrijven inmiddels meer dan 25% van hun budget aan Content Marketing. De belangrijkste doelen zijn leadgeneratie, het vergroten van de naamsbekendheid en de positionering als autoriteit. Toch ontbreekt het vaak aan een effectieve Content Marketing strategie. Verder blijkt dat 91% van de zakelijke beslissers geen vertrouwen heeft in de content van leveranciers. Bedrijven zullen dus een aanpak moeten kiezen die beter aansluit op de voorkeuren van de beoogde doelgroep.

Content Marketing in B2B: wat werkt wel?

Het onderzoek laat zien wat zakelijke beslissers wel waarderen:

 • De aangeboden informatie kent zowel breedte als diepgang (47%)
 • De informatie is makkelijk te krijgen, begrijpbaar en leesbaar (44%)
 • De informatie is origineel in gedachtegang en ideeën

Wat zakelijke inkopers niet waarderen bij content

Daarnaast laat het onderzoek zien wat niet werkt bij Content Marketing in B2B:

 • Teveel verplichte velden om content te kunnen downloaden (50%)
 • Teveel en onnodig gebruik van zelf-promotie (43%)
 • Te weinig toegevoegde waarde wat betreft inhoud (34%)

Rapporten en whitepapers scoren hoog in waardering

Vormen van content met de grootste waardering en vertrouwen onder B2B inkopers:

 • Professionele onderzoeksrapporten en whitepapers (67%)
 • Onderzoeksrapporten over de betreffende sector en whitepapers (50%)
 • Case studies van klanten (48%)
 • Rapporten met analyses en whitepapers (44%)
 • Onafhankelijke product beoordelingen (40%)

De uitkomsten van dit onderzoek zijn treffend samengevat in onderstaande tabel:

Content Marketing in B2B

Online content speelt meer dan ooit een essentiële rol om aan te sluiten bij het beslissingsproces van zakelijke klanten. Maar om betere resultaten te bereiken, zullen bedrijven een stap verder moeten gaan. Zelfpromotie en te weinig waarde werken niet. Bedrijven moeten continu de eigen strategie evalueren en bijsturen. Verder moeten ze meer inhoud, lef en creativiteit laten zien om B2B inkopers in beweging te krijgen. En daar valt nog een flinke slag te maken.

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.