Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Digitale Strategie in de Techniek

Voor een onderneming in de industriële techniek en automatisering heeft VeldMerk een digitale strategie ontwikkeld, waarbij Social Media werd geïntegreerd in de bestaande marketing- en communicatieprocessen van drie gelieerde verkooporganisaties.

Centrale vragen

  • Hoe kan Social Media een bijdrage leveren aan onze (business) doelstellingen?
  • Hoe kan daarbij de synergie met onze verkooporganisaties worden versterkt?
  • Hoe houden we rekening met verschillende ambities zoals:
    • Nieuwe positionering van leverancier naar adviseur en kennisexpert
    • Omzetgroei binnen bestaande en nieuwe marktsegmenten

VeldMerk heeft de onderneming hierin begeleid aan de hand van 4 stappen:

#1 Analyse

Door middel van een brainstormsessie werd de huidige situatie in kaart gebracht en concrete doelstellingen geformuleerd. Daarnaast werden ideeën en beschikbare middelen geïnventariseerd. Tenslotte zijn de prestaties van de bestaande online strategie beoordeeld. Vervolgens werden alle resultaten en aanbevelingen aan de coördinatiegroep gepresenteerd.

#2 Strategie

De uitkomsten van de situatieanalyse zijn vertaald naar een digitale strategie waarin de integratie van Social Media centraal stond. De belangrijkste onderdelen daarin: doelstellingen en KPI’s, doelgroepomschrijving, beschikbare en benodigde content, selectie van digitale kanalen, borging in de organisatie, evaluatie & rapportagevorm en Social Media richtlijnen.

Deze aanpak is vervolgens gepresenteerd aan vier verschillende werkgroepen.

#3 Uitvoering

In deze fase werden de werkgroepen persoonlijk begeleid om de uitgewerkte strategie in praktijk te brengen. Concreet werden o.a. Social Media accounts geoptimaliseerd, bestaande processen aangepast en nieuwe tools in gebruik genomen. Daarnaast kregen alle betrokken medewerkers een praktijktraining op maat. Aan bod kwamen o.a. Social Media Marketing, Monitoring & Analyse en het gebruik van Content Marketing.

#4 Optimalisatie

De inzet van Social Media is een continu proces waarbij resultaten worden geanalyseerd en lessons learned binnen de organisatie worden gedeeld. Op die manier groeit de organisatie naar een situatie waarbij Social Media op een natuurlijke en integrale manier onderdeel uitmaakt van de business. Voor dit proces zijn in een plenaire sessie praktische aanbevelingen gedaan.