Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Digitale Strategie

Maar liefst 9 van de 10 zakelijke klanten oriënteren zich tegenwoordig op het internet. Bijvoorbeeld in zoekmachines en op Social Media.  Op zoek naar informatie, kennis en ervaringen. Toch heeft slechts 12% van de B2B bedrijven een digitale strategie. De meeste bedrijven spelen dus niet of onvoldoende in op de digitale realiteit. Ze lopen daarmee steeds meer het risico om niet relevant, competitief en onderscheidend te zijn. VeldMerk kan dat voorkomen en heeft een integrale aanpak ontwikkeld om de concurrentiepositie van bedrijven in het digitale tijdperk te versterken.

STAP 1: VISIE OP DE DIGITALE TOEKOMST

Een sterke visie is leidend voor het nemen van consistente beslissingen. Een visie zorgt ook voor inspiratie en onderscheidend vermogen. Uiteindelijk helpt een visie u om te overleven in tijden van dynamiek en onzekerheid. Veldmerk helpt u met het ontwikkelen van een eigen visie op de digitale toekomst van uw onderneming.

STAP 2: BELEID BEPALEN EN UITDRAGEN

Bestaand beleid sluit meestal niet aan op de digitale realiteit. Daarom is het belangrijk om digitaal beleid te ontwikkelen. Dit creëert duidelijkheid en schept vertrouwen dankzij kaders waarbinnen uw medewerkers en relaties kunnen handelen. Het stelt hen in staat om adequaat te reageren op onverwachte ontwikkelingen zoals negatieve berichtgeving op het internet. Daarnaast zorgt beleid ervoor dat de kloof tussen jonge en oude medewerkers wordt verkleind en de onderlinge samenwerking wordt verbeterd. In deze stap bepaalt u de speelruimte waarbinnen uw onderneming en uw omgeving mag bewegen.

STAP 3: STRATEGIE ONTWIKKELING

Onder professionele begeleiding ontwikkelt uw eigen team een digitale strategie. Deze sluit aan op de strategische focus van uw onderneming. Daarnaast wordt rekening gehouden met de beschikbare middelen en de context van uw business. Een belangrijk onderdeel van de strategie is het definiëren van meetbare doelen en inzicht in de belangrijkste doelgroepen. Verder wordt een dashboard ingericht, zodat u inzicht krijgt in de voortgang en behaalde resultaten.

STAP 4: UITVOERING EN COÖRDINATIE

Bij de uitvoering van een integrale digitale strategie zijn veel verschillende mensen betrokken. Denk daarbij aan collega’s, e-mail service providers, CRM leveranciers, tekstschrijvers en website bureaus. Het kost doorgaans veel moeite om hierop voldoende grip en overzicht te houden. Laat staan dat alle activiteiten elkaar versterken in plaats van tegenwerken. Met VeldMerk kunt u dat voorkomen en u concentreren op uw core-business. U heeft dus één centraal aanspreekpunt die de verantwoordelijkheid draagt en de regie houdt. En als het nodig is, doet u gewoon een beroep op tijdelijk extra capaciteit en expertise.