Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Hoe bepaalt u het budget voor uw Social Media strategie?

De kans is groot dat uw onderneming na een experimentele fase zichzelf verder wil ontwikkelen in Social Media. Maar welk bedrag moet u reserveren voor een Social Media strategie? In dit artikel deel ik een aantal inzichten voor het bepalen van een budget. Deze  zijn deels gebaseerd op een rapport van Altimeter (2011). Het betreft een onderzoek onder 140 Corporate Social Strategists die werkzaam zijn bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers. Laten we eerst eens kijken naar enkele resultaten van dit onderzoek. Daarna zal ik u handvatten geven om tot een onderbouwing te komen.

Budget Social Media afhankelijk van de omzet

In 2010 bedroeg het gemiddelde budget voor Social Media $ 833,000 – omgerekend ongeveer € 584.000. Maar de verschillen tussen bedrijven zijn groot. Zo blijkt dat omzet veel invloed heeft op het vrijgemaakte budget. Ondernemingen met $ 10 miljard omzet of meer, hanteerden een budget van ongeveer $ 2 miljoen. Dit betekent dat 0,2% van de omzet toegekend werd aan Social Media. Bij bedrijven met een lagere omzet is dit percentage zelfs nog lager.

Relatie tussen volwassenheid, investeringen en organisatie

Er is een relatie tussen volwassenheid in Social Media en het budget, de omvang van het team en de gekozen organisatiestructuur. Bedrijven met minder ervaring (‘Novices’) spendeerden gemiddeld $ 66,000 aan Social Media. Maar bedrijven met meer ervaring gaven juist exponentieel meer uit. Daarnaast bepaalt de volwassenheid  de omvang van het team en de manier waarop de organisatie vorm krijgt: meer ervaren organisaties geven vaker de voorkeur aan het Hub and Spoke model boven een centrale aansturing.

Hieruit trek ik de volgende conclusies:

  • het Social Media budget neemt toe naarmate organisaties meer ervaring hebben
  • bedrijven met een gemiddelde ervaring gebruiken een relatief hoog budget, met een beperkt team
  • vaak verandert de organisatiestructuur naarmate de volwassenheid toeneemt

Social Media investeringen per categorie

Bij alle ondernemingen zijn de uitgaven voor personeelskosten relatief gezien het grootst. Maar er zijn ook verschillen, bijvoorbeeld tussen de uitgaven voor externe bureaus: bedrijven met veel ervaring in Social Media spenderen relatief meer aan ‘Boutique Agencies’ (gespecialiseerd in Social Media) dan aan traditionele bureaus. Verder leggen zij meer nadruk op investeringen in software/technologie, zoals Social CRM.

Welk budget moet u reserveren voor Social Media?

Een eenvoudig antwoord is simpelweg door hetzelfde percentage te gebruiken als de bedrijven uit het onderzoek, namelijk 0,2% van uw omzet. Stel dus dat uw onderneming een jaaromzet van € 30 miljoen heeft, dan zou uw Social Media budget € 60.000 moeten zijn.  Dit kan een methode zijn, maar ik denk niet dat dit de beste manier is om het budget te bepalen.

Een beter antwoord op deze vraag is vooral afhankelijk van uw bedrijfsdoelstellingen en de stappen die nog nodig zijn om deze te realiseren. De doelen op het gebied van Social media zijn hiervan een afgeleide, staan altijd in dienst van uw strategie en verschilen dus per onderneming. Er zijn echter wel verschillende soorten kosten te onderscheiden.

Social Media Advertising

Analyseer het rendement van adverteren via print en Google Adwords: is het de investering (nog) wel waard? Vanwege de toegenomen concurrentie op Adwords, wordt adverteren op Social Media een interessant alternatief. U kunt zelf een limiet stellen aan het bedrag dat u aan deze vorm van target advertising wilt spenderen. Met een bescheiden investering van € 1.000 kunt u het resultaat waarschijnlijk al goed beoordelen.

Training en opleiding

Een externe Twitter of Linkedin training is zo gevolgd en het aanbod is enorm. Maar wat doen uw medewerkers er daadwerkelijk mee?  Welke waarde geeft dit aan uw organisatie? Zorg ervoor dat het geen weggegooid geld is, maar borg het kennisniveau binnen uw onderneming. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met een extern bureau of eigen personeel trainingen aan elkaar laten geven.

Software en technogie

Bedrijven in de experimentele fase kunnen in het algemeen prima uit de voeten met gratis tools voor Social Media Managament en Monitoring. Maar organisaties met meer ervaring en ambitie hebben vaak de behoefte aan meer geavanceerde oplossingen. De kosten van monitoring lopen uiteen van enkele tientallen tot duizenden euro’s per maand. Daarnaast kunt u overwegen om Social Media in uw CRM te integreren, bijvoorbeeld door een upgrade of een overstap naar een nieuw systeem zoals PerfectView. Verder kunt u gebruik maken van Marketing Automation, software die uw online marketing processen vereenvoudigt. Ten slotte kunt u denken aan indirecte kosten zoals het optimaliseren van uw website: het heeft weinig zin om via Social Media veel bezoekers te krijgen als zij daar op een simpele brochure stuiten. Of uw website niet goed via mobiel internet kunnen bereiken.

Extern bureau of specialist

Bedrijven die te weinig kennis en ervaring in huis hebben, kunnen gebruik maken van een extern bureau of specialist. Het aanbod is van adviseurs is groot en ook de tarieven kunnen flink van elkaar verschillen. Houd er rekening mee dat u krijgt wat u betaald: een ervaren consultant is nu éénmaal kostbaarder dan een stagiair. En om ongevraagde kosten te voorkomen, doet u er goed aan om vooraf te bepalen wat u wilt bereiken.

Hopelijk geeft dit artikel u extra handvatten om een Social Media budget te bepalen. Als u begeleiding wenst bij de vertaalslag van strategie naar praktische uitvoering, neem dan contact op voor een kennismaking.

__________________________________________________________________________________________________________

Wilt u meer lezen over de financiële en strategische benadering van Social Media? Lees dan ook:

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.