Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Marketing Managers zien meer rendement door Social Media

Over de Return On Investment van Social Media zijn al veel discussies gevoerd. Zelf ken ik weinig Marketeers die echt geloven dat Social Media ook financieel rendement oplevert. De waarde van Social Media wordt nog vooral als kwalitatief bestempeld en gedefinieerd in termen als ‘naamsbekendheid’, ‘betrokkenheid’ of ‘engagement’. Maar die houding lijkt te veranderen, althans in de V.S. Uit onderzoek van MarketingSherpa (2011) blijkt namelijk dat ‘Senior Marketing Executives’ verwachten ofwel de ROI van Social Media te kunnen bepalen – ofwel de resultaten direct toe te kunnen schrijven aan een beter bedrijfsresultaat.

Chart: CMO piorities focused on driving ROI, by Social Marketing maturity fase

Social Media Marketing

Een strategische benadering geeft meer rendement

MarketingSherpa maakt onderscheid tussen de mate van volwassenheid in Social Media. Bedrijven met een strategische bandering van Social Media zien betere resultaten op het gebied van conversies, meetbaar rendement en kosten efficiency. Op deze gebieden scoren bedrijven in de experimentele (Trial) fase significant lager. Alleen op het gebied van lead generatie scoren zij opvallend hoger met 45%.

Lagere kosten op klanten service

Return On Investment is een parameter waarmee de financiële waarde van (bedrijfs)activiteiten uitgedrukt wordt. Wat Social Media betreft wordt deze waarde nog wel eens over het hoofd gezien. Op het vlak van klantenservice scoren bedrijven met een strategische benadering hier aanmerkelijk beter dan bedrijven in de experimentele fase. Social Media wordt kennelijk nog beperkt ingezet om klanten elkaar te laten helpen, waardoor de kosten voor klantenservice worden verlaagd.

Lees ook:

Ik ben benieuwd naar uw resultaten in Social Media. Draagt Social Media bij aan een beter bedrijfsresultaat en zo ja: hoe weet u dat? Geef uw reactie via het formulier hieronder!

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.