Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Social Media gebruik door inkopers in Nederland [Onderzoek]

Vraagt u zich wel eens af hoe en waarom Nederlandse inkopers actief zijn op Social Media? Lees dan dit artikel. Prof. dr. Frank Rozemeijer heeft onderzoek gedaan naar het Social Media gebruik door inkopers die lid zijn van NEVI, een groot netwerk voor inkoop en supply management. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de antwoorden van 141 respondenten, waarvan 80% afkomstig was uit Nederland. Het onderzoek geeft belangrijke inzichten in de manieren waarop inkopers gebruik maken van Social Media en waarom ze dat doen.

Onderzoeksvragen over Social Media gebruik door inkopers

Voor dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd (vertaald):

  • Wat is de belangrijkste motivatie voor inkopers om deel te nemen aan sociale netwerken?
  • Welke content delen inkoop professionals op sociale netwerken en op op welke manieren?
  • Hoe waarderen professionele inkopers het gebruik van sociale netwerken?
LinkedIn belangrijkste sociale netwerk voor inkopers

Het zal geen verrassing zijn: LinkedIn is met afstand het meest gebruikte sociale netwerk onder professionele inkopers. Bijna 92% van de respondenten zegt dat ze daar gebruik van maakt. De complete top 5 van sociale netwerken ziet er als volgt uit:

  1. Linkedin (92,5%)
  2. Twitter (42,0%)
  3. Facebook (41,8%)
  4. Intern netwerk (37,6%)
  5. Xing (11,8%)

Naast deze top 5 blijkt dat de meeste inkopers gemiddeld 1-5 uur per week actief zijn op sociale netwerken. Daarnaast laten de resultaten zien dat de respondenten gemiddeld op meer dan 2 platforms actief zijn en in contact staan met 251-500 relaties.

Inkopers verwachten toenemend gebruik van Social Media

Een groot deel (77%) van de respondenten verwacht dat ze in de toekomst significant meer gebruik maken van sociale netwerken. Wat verder opvalt: 57% van de inkopers ziet het gebruik van Social Media als een geweldige manier om inkoop prestaties te verbeteren:

Social Media gebruik door inkopers

Baby Boomers lijken positiever over gebruik van Social Media

Toegegeven: ik had verwacht dat de oudere generatie minder positief zou zijn ten opzichte van het gebruik van Social Media. Dat blijkt een misvatting. Sterker nog: in het algemeen lijken Baby Boomers daar juist meer positief tegenover te staan. Zo geeft 60% in deze leeftijdscategorie aan dat Social Media een geweldige manier is om de samenwerking met leveranciers te verbeteren. Maar op één aspect wijken Baby Boomers toch af van inkopers uit jongere generaties: slechts 49% verwacht dat het gebruik van Social Media een goede manier is om inkoop beslissingen te verbeteren:

Social Media gebruik door inkopers

Motivatie: Informatie verzamelen over leveranciers

Vanwege hun achtergrond zal dit geen verrassing zijn, maar toch: inkopers gebruiken Social Media vooral om informatie te verzamelen over leveranciers. Daarnaast geven inkopers aan dat ze graag contact leggen met andere inkopers en experts. Ook werd als motivatie genoemd: het delen van best practices, leassons learned en het verspreiden van nieuws. Ten slotte valt op dat inkopers Social Media minder gebruiken om leveranciers te beïnvloeden:

Social Media gebruik door inkopers

Inkopers delen content: vooral nieuws en inkoop activiteiten

Het Social Media gebruik voor inkopers kenmerkt zich niet alleen door zakelijk netwerken. Het delen van content speelt ook een rol. Uit het onderzoek blijkt dat vooral nieuws en praktijk voorbeelden met anderen wordt gedeeld. Wat opvalt: het delen van specifieke informatie (over branche, taken en bedrijven) komt minder vaak voor. Dit is opmerkelijk omdat verwacht mag worden dat juist dit soort informatie meer waarde aan het netwerk toevoegt.

Social Media gebruik door inkopers

Social Media gebruik door inkopers biedt kansen voor B2B

Onderzoeker Rozemeijer vermoed dat inkopers Social Media vooral voor zichzelf gebruiken. Zeker, inkopers zijn actief om te netwerken en informatie te verzamelen. En ja, inkopers delen ook content met elkaar. Maar ze beschouwen het gebruik van Social Media (nog) niet als een kans om samen te werken binnen de waardeketen. Wat dat laatste betreft, staat Social Media bij inkopers nog in de kinderschoenen.

Wat betekent dit voor Marketing en Sales in B2B? In ieder geval dat ze een groot deel van de zakelijke relaties kunnen vinden op platforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook. Dat betekent kansen om voor klanten binding en (meer) inzichten  krijgen in de online activiteiten van de doelgroep. Verder is ook duidelijk dat inkopers op zoek zijn naar informatie over leveranciers. Marketing en Sales professionals doen er goed aan om in deze behoefte te voorzien. Bijvoorbeeld via een uitgekiende content strategie.

Download het rapport ‘Social Media Use by Purchasing Professionals’ (pdf)

Gerelateerde artikelen:

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.