Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Social Media in de zakelijke dienstverlening [Onderzoek]

Social Media Zakelijke dienstverleningIk ga regelmatig op zoek naar Nederlandse voorbeelden en onderzoeken op het gebied van Social Media in B2B. Zo vond ik onlangs een aardig rapport van Katherine Kucherenko en Ronald Coelman. Het onderwerp: Social Media in de zakelijke dienstverlening. De groep respondenten bestond uit marketing directeuren, marketingmanagers, marketing coördinatoren en personen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen en implementeren van een Social Media strategie. De deelnemers zijn afkomstig uit 212 bedrijven in de zakelijke dienstverlening. In dit artikel staan een aantal resultaten en conclusies. Uiteraard voorzien van een persoonlijke noot.

Het gebruik van traditionele B2B kanalen zal in 2011-2013 over de hele linie afnemen

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in de zakelijk dienstverlening minder gebruik willen maken van traditionele kanalen. Denk hierbij vooral aan advertenties, beurzen, vertegenwoordigers, direct mailings (print), de Gouden Gids en telefonisch acquisitie. Helaas wordt in het rapport niet duidelijk wat hiervan de oorzaken zijn. Het is wel een indicatie dat bedrijven op zoek zijn naar de meest effectieve kanalen. Verder lijkt dit in lijn met de trend dat er in 2011 meer budget vrijkomt voor Social Media Marketing.

45% vindt dat Social Media gecombineerd moet worden met traditionele media, 42% zegt: niet per sé

De meningen zijn verdeeld. Zelf ben ik ook actief in de zakelijke dienstverlening en 100% van mijn business wordt gegenereerd door Social Media. Daarom vind ik dat Social Media prima ingezet kan worden zonder traditionele media. Verder valt Social Media volledig buiten traditionele strategische en marketing kaders. Simpelweg omdat er sprake is van interactie en een andere dynamiek. Ik geloof (en bewijs) dat het prima zonder traditionele media kan. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedere B2B onderneming dezelfde strategie moet hanteren. De keuze voor media moet afhangen van de doelstellingen en de doelgroep.

72% zegt dat het bedrijf Social Media niet heeft geïntegreerd met traditionele media

Geen man overboord, zou ik zeggen. Wat ik veel belangrijker vind: is Social Media geïntegreerd in de bedrijfsstrategie? Het gebruik van Social Media raakt namelijk meerdere disciplines. En het succes hangt af van aspecten zoals de bedrijfscultuur. Lees ook: 4 kritische succesfactoren van Social Media en In 5 stappen naar een Social Media strategie voor B2B.

Sectoren die voorop lopen in Social Media: Managementadviesbureaus, ICT en Marktonderzoek

Het onderzoeksrapport maakt helaas niet duidelijk wat hiervan de reden kan zijn. Wat wel duidelijk wordt: in het algemeen maken de bedrijfstakken ‘rechtskundige dienstverlening’ en ‘ingenieursbureaus’ minder frequent gebruik van Social Media. Ik vermoed dat dit samenhangt met de bedrijfscultuur en angst om informatie met anderen te delen.

Bedrijven die niet actief zijn, oriënteren zich nog (36%) of zijn onbekend met het fenomeen (24%)

Op zichzelf natuurlijk een logische uitkomst. Een gezegde dat bij mij naar boven komt: ‘Onbekend maakt onbemind’. Wat wel opvalt: slechts 2% van de respondenten geeft aan dat onduidelijkheid over kosten/baten een reden is om niet actief te zijn. En geen enkele respondent denkt dat Social Media een hype is. Ik trek daaruit de conclusies dat de nieuwe ontwikkelingen (zeer) serieus genomen worden.

78% van de bedrijven die Social Media nog niet hebben geintegreerd, wil dit binnen 3 jaar doen

Deze constatering ligt in lijn met andere (internationale) onderzoeken waaruit blijkt dat de zakelijke markt meer wil investeren in Social Media Marketing. Slechts 2% van de bedrijven in de zakelijke dienstverlening is niet van plan om Social Media de komende jaren op te nemen in de marketingstrategie.

69% van de bedrijven heeft (nog) geen Social Media beleid voor medewerkers

Dit onderzoeksresultaat heeft mij verbaasd. In de eerste plaats omdat er veel voorbeelden van Social Media beleid te vinden zijn. Daarnaast biedt een Social Media beleid grote voordelen voor bedrijven. Volgens mij is het een kwestie van tijd voordat de meeste bedrijven een beleid voor stakeholders (klanten, werknemers en leveranciers) in praktijk zullen brengen.

Slechts 4% van de bedrijven meet de ROI van Social Media Marketing

In het algemeen ervaren B2B Marketing Managers toenemende druk vanwege de accountability: wat leveren marketing inspanningen nu (concreet en financieel) op? Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven in de zakelijke dienstverlening niet altijd het resultaat van Social Media in kaart brengen. Mocht u tot die categorie behoren, lees dan ‘Hoe bepaal ik het rendement van Social Media‘. Hierin beschrijf ik 6 stappen om de ROI van Social Media te bepalen.

Bedrijven in de zakelijke dienstverlening zijn terughoudend in het creëren van content

Content kan bestaan uit blog posts, whitepapers, podcasts, webinars en andere vormen van digitaal materiaal. Het creëren en publiceren ervan staat op een laag pitje. Dit ligt in lijn met het onderzoek van TNS NIPO naar Marketing in B2B, waaruit blijkt dat slechts 1 op de 3 bedrijven in B2B (enigszins) gebruik maakt van Content Marketing. Dit in tegenstelling tot de VS, waar 90% van de bedrijven Content Marketing inzet. De komende jaren zijn ook Nederlandse bedrijven van plan om (meer) content te creëren en te delen.

75% van de bedrijven heeft een profiel op een sociaal netwerk zoals Linkedin, Facebook en/of Ning

Persoonlijk vind ik dat een tool als Linkedin niet mag ontbreken in een B2B Social Media strategie. Als u daar nog geen of onvoldoende gebruik van maakt, nodig ik u uit voor deze tips en tricks voor Linkedin.

38% van de bedrijven wil in 2011-2013 gebruik maken van online monitoring software

Een groot deel (40%) van de bedrijven in de zakelijke markt zegt al gebruik te maken van online monitoring tools. Bedrijven die dat nog niet doen, zijn van plan dat de komende jaren wel op te pakken. Daarmee kunnen ze inzicht krijgen in het sentiment en inspelen op vraagstukken van potentiële klanten. Lees meer over Social Media Monitoring Tools in B2B.

De meeste bedrijven zien de toegevoegde waarde in relatiemanagement en reputatie management

Een begrijpelijke uitkomst: B2B marketing richtte zich van oudsher vooral op deze gebieden. Verder vindt men Social Media geschikt voor lead generatie en het vergroten van de naamsbekendheid. Maar het realiseren van concurrentievoordeel (3%) en lagere marketingkosten (1%) scoren laag.  Volgens mij laten B2B bedrijven ook op die terreinen veel kansen liggen. Zeker als de concurrentie groot is en de economie in zwaar weer verkeert.

Blogs en microblogs worden het meest aantrekkelijk gevonden 

In het rapport ontbreekt helaas een onderbouwing. Maar het resultaat sluit aardig aan bij de resultaten van een onderzoek door Marketing Sherpa (2011).  Daaruit blijkt welke Social Media tactieken als meest effectief ervaren worden.

Bij bedrijven zonder draagvlak van het hoger management, is 60% inactief op Social Media

Geen verrassende uitkomst, als u bedenkt dat draagvlak en commitment belangrijke succesfactoren zijn bij een Social Media strategie. Het is dus nodig om buy-in te krijgen van uw directie en/of het Management Team. Hier staan 8 tips die u hierbij kunnen helpen.

_______________________________________________________________________________________________________

 

E-Book: 101 B2B Social Media Case Studies

_______________________________________________________________________________________________________

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.