Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Social Media strategie als voorwaarde voor succes

Onderzoeksbureau Altimeter heeft onderzoek gedaan naar de mate van engagement onder de Top 100 van wereldwijde merken. Engagement wordt omschreven als ‘een inschatting van de mate van interactie met website bezoekers ten opzichte van duidelijk geformuleerde doelstellingen’ (Eric Peterson). In het onderzoek staat de hypothese dat een Social Media strategie financieel resultaat oplevert – mits bedrijven voldoen aan een aantal randvoorwaarden. Drie belangrijke elementen uit dit rapport:

1. Relatie tussen het aantal kanalen en de mate van engagement

Er is een positieve relatie tussen het aantal kanalen en de mate van engagement: Hoe meer kanalen een bedrijf heeft ingezet, hoe intensiever de interactie met de doelgroep. De mate van engagement verschilde wel sterk per branche. De hoogste mate van engagement ontstond in de sectoren ‘Media’ en ‘Technologie’. In de branches ‘Financieel’, ‘Levensmiddelen’, ‘Consumentenproducten’ en ‘Industrie’ scoorde engagement het laagst.


Relatie tussen Engagement en financieel resultaat

2. Minimaal 7 kanalen en Social Media als kern in de groeistrategie

Er is een positieve relatie tussen engagement en financieel resultaat indien bedrijven minimaal 7 kanalen gebruiken en Social Media als kernelement in de corporate strategie toepassen. Deze bedrijven worden in het onderzoek ‘Mavens’ genoemd en hebben niet alleen een robuuste strategie en aangewezen Social Media teams. De groei van deze bedrijven in 2009 ten opzicht van 2008:

+ 18% omzet

+ 15% brutomarge

+ 4% nettomarge


3. Minder dan 7 kanalen en behoedzaam met Social Media

Er is een negatieve relatie tussen engagement en resultaat indien bedrijven minder dan 7 kanalen gebruiken, hoofdzakelijk experimenteren en zeer behoedzaam omgaan met Social Media. Deze bedrijven worden ‘Wallflowers’ genoemd en boekten in 2009 negatieve resultaten ten opzicht van 2008:

– 6% omzet

– 9% brutomarge

– 11% nettomarge


Een Social Media strategie lijkt dus een belangrijke voorwaarde voor succes. Hoe kijkt u aan tegen de bevindingen van de onderzoekers ? Ik ben benieuwd naar uw reactie!

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.

Reacties

 1. eric jordans zegt:

  Jos,
  Ik lees dat o.b.v. wijziging in bedrijfsresultaten in 1 jaar conclusies worden getrokken t.a.v. het omzet- en marge -ontwikkeling die zouden worden veroorzaakt door de mate van de inzet van social media en ook nog eens branche afhankelijk zijn.
  Dat lijkt me vorbarig.
  De branches die voorop lopen, lopen wat betreft communicatieprocessen altijd voorop. De tijdsperiode waarin gemeten is werd gekenmerkt door een zeer grote crisis waardoor de impact van 1 enkele variabele niet goed meetbaar is.
  Kortom ik kan weinig met dit artikel. Het is een artikel gericht op het aanzetten tot discussie en daarin is het geslaagd wat mij betreft.
  Groet,
  Eric

 2. Dag Eric, bedankt voor je valide argumenten. De toekomst zal ongetwijfeld uitwijzen in hoeverre de veronderstelling juist is en of er nuances aan te brengen zijn.