Afspraak maken? Bel Jos Veldwijk: +31 (0)6 18283865 of stuur een e-mail.

Meer productiviteit en waardecreatie door sociale technologie

sociale technologieSociale technologie kan een grote bijdrage leveren aan meer waarde in de keten. Daarnaast heeft sociale technologie de potentie om de productiviteit van kenniswerkers met 20 tot 25% te verhogen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een lijvig rapport van het McKinsey Global Institute. In dit artikel staan enkele hoogtepunten uit dit rapport.

Definitie van sociale technologie

Het begrip ‘sociale technologie’ heeft volgens Wikipedia betrekking op ‘social engineering’ en ‘social software’. In het rapport van McKinsey gaat het echter duidelijk om social software. Vrij vertaald gebruiken de onderzoekers zelf de volgende definitie van sociale technologie: digitale technologie die door mensen wordt gebruikt voor sociale interactie en het gezamenlijk creëren, verbeteren en uitwisselen van content (informatie).

De snelheid en omvang in het gebruik van sociale technologie overstijgen die van alle voorgaande technologische ontwikkelingen zoals radio en TV. De grote aantrekkingskracht van sociale technologie wordt vooral gedreven door menselijk gedrag en de behoefte aan identiteit en verbinding met anderen. Sociale technologie maakt het mogelijk om informatie en ervaringen te delen met gelijkgestemden (groepen), verhalen te vertellen of daarnaar te luisteren en het opbouwen en versterken van relaties.

Toch laat 97% van de bedrijven een groot deel van het werkelijke potentieel onbenut, aldus McKinsey. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het rapport.

#1 Waardecreatie door sociale technologie

Verschillende aspecten van sociale technologie zijn unieke, krachtige bouwstenen voor waardecreatie. De meest fundamentele heeft betrekking op sociale interactie via het internet.  Nieuwe media maken het voor iedereen mogelijk om content te publiceren, te delen en te consumeren. Verder biedt sociale technologie ongekende mogelijkheden voor (real-time) analyse en kan het traditionele business modellen overhoop halen.

De onderzoekers beschrijven 10 manieren waarop sociale technologie de toegevoegde waarde in de hele keten kan vergroten. De impact en mogelijkheden verschillen per branche. In het rapport wordt de totale potentiële waarde (binnen 5 onderzochte sectoren) geschat op meer dan 900 miljard dollar. Hiervan wordt een groot deel toegerekend aan marketing, sales en support activiteiten.

#2 Communicatie en samenwerking

Tweederde van de mogelijkheden voor waardecreatie dankzij sociale technologie ligt in de verbetering van communicatie en samenwerking binnen en tussen organisaties. Dankzij de adoptie van sociale technologie kunnen bedrijven de productiviteit van kenniswerkers verhogen met 20 tot 25%. Het benutten van deze voordelen vraagt echter wel een significante transformatie van het management en gedrag binnen de organisatie. Concreet worden genoemd: de organisatiestructuur, interne processen en de uitvoering. Een platte organisatie en een open cultuur zijn volgende de onderzoekers de belangrijkste succesfactoren.

sociale technologie

#3 Innovatie en productontwikkeling

Bedrijven kunnen meer waarde creëren door (potentiële) klanten actief te betrekken en conversaties te monitoren om meer inzicht te krijgen in (latente) klant voorkeuren en marktontwikkelingen. Net als bij andere aspecten, is het potentieel op dit gebied per sector verschillend. De waarde van sociale technologie in de sector ‘Advanced Manufacturing’ wordt geschat op 12 tot 15 procent van kosten aan R&D en productontwikkeling. Concreet worden genoemd: klant feedback, samenwerking tussen engineers, co-creatie binnen communities en het gebruik van online panels. Een aardig voorbeeld van productontwikkeling via sociale technologie (LinkedIn) is deze case van SIDN.

#4 Risico’s van sociale technologie

De onderzoekers hebben ook oog voor de risico’s die het gebruik van sociale technologie met zich meebrengen. Deze bestaan uit identiteitsfraude, verlies van intellectueel eigendom, bedreiging van de privacy, misbruik en reputatieschade. Verder kan sociale technologie een bedreiging vormen voor traditionele business modellen.

Over het geheel zien de onderzoekers echter dat de voordelen van sociale technologie groter zijn dan de bedreigingen. Ze stellen dat bedrijven die er niet in slagen om de impact te begrijpen een groter risico lopen dat hun business model irrelevant wordt.

#5 Sociale technologie in de toekomst

Bedrijven die het meest kunnen profiteren van sociale technologie hebben de volgende kenmerken:

  • hoog percentage kenniswerkers
  • grote afhankelijkheid van branding
  • behoefte aan een sterke reputatie om vertrouwen te versteken
  • digitale distributie van producten of diensten
  • ervaringen spelen een belangrijke rol bij producten of diensten

De onderzoekers verwachten dat de impact van sociale technologie binnen bedrijven zal toenemen. Om het potentieel te benutten, zal dit wel gepaard moeten gaan met veranderingen binnen organisaties. Het kan nog jaren duren voordat bedrijven die veranderingen hebben doorgevoerd. Echter, de geschiedenis laat zien dat technologische innovaties uiteindelijk altijd leiden tot een duurzame verbetering van de productiviteit.

Tenslotte verwachten de onderzoekers dat het gebruik van sociale technologie leidt nieuwe organisatievormen en business modellen. De trefwoorden voor de toekomst zijn: netwerken, snelheid en flexibiliteit. Kleine bedrijven kunnen (door samenwerking) een bedreiging vormen voor grote en gevestigde bedrijven die onvoldoende in staat zijn om zich tijdig aan te passen.

De samenvatting en het rapport (184 pagina’s) zijn te downloaden op de website van McKinsey.

Lees meer over sociale technologie in de zakelijke markt:

Foto credits: Flickr

Over Jos Veldwijk

Jos staat bekend als pionier, blogger, consultant, trainer en spreker op het gebied van sociale media en content marketing in business-to-business. Hij begeleidt ondernemers en professionals in de zakelijke dienstverlening om hun expertise te vertalen naar meer bekendheid, klanten en omzet door beter gebruik te maken van internet marketing.